Mellemtrin

Priser
1 times undervisning koster 350 kr.
2½ times undervisning med værksted koster 700 kr.

Klæder skaber folk
Hvad kan vi udtrykke med tøj, og hvad kan det sige om vores identiteter, adfærd og den tid, vi lever i?
Undervisningsforløbet Klæder skaber folk tager udgangspunkt i museets permanente udstilling Mode og Tekstil, der fortæller historien om dansk mode og tekstil gennem 400 år. I udstillingen præsenteres eleverne for forskellige nedslag, der er repræsentative for en bestemt tid, datidens smag og herskende kropsidealer. Fra rokokoens korsetter og bundne fødder over 1970’ernes flagrende gevandter til samtidens sammensatte og eksperimenterende outfit.

I Designværkstedet arbejder eleverne med enkle designprocesser og skaber deres egne modetegninger (gælder kun 2,5 times forløb).

Fag: Håndværk og design.
Pris: 1 t. 350 kr. Bestil her
2½ t. med værksted 700 kr. Bestil her

Dyredesign – med sansekuffertTrinmål
Hvordan kan drager, ørne og strudseæg blive til design?
Vi undersøger, hvordan formgivere og designere har ladet sig inspirere af dyr, hvad angår form, konstruktion og dekoration. Vi går på opdagelse i museets store samlinger, der strækker sig fra det gamle Japan og frem til i dag, og møder mange forskellige og sjove former for dyredesign. Sansekufferten tages med rundt på museet.

I Designværkstedet arbejder eleverne med skitser og omformer hverdagsgenstande til dyr.

Fag: Dansk, billedkunst, håndværk og design, natur/teknik.
Pris: 1 t. 350 kr. Bestil her
2½ t. med værksted 700 kr. Bestil her

Form og konstruktion – med sansekuffertTrinmål
Vi fokuserer på former og på hvordan former påvirker os og eksempelvis opfattelsen af bevægelse og stilstand. Vi undersøger, hvordan former er brugt i konstruktioner af bygninger, møbler og de ting, vi i øvrigt omgiver os med. Eleverne kommer til at reflektere over, hvordan de oplever former i deres hverdag, og hvordan ting kan være sat sammen af flere dele og former. Sansekufferten tages med rundt på museet.

I Designværkstedet arbejder eleverne med at lave skitser og konstruere et tårn på baggrund af geometriske former.

Fag: Matematik, billedkunst, håndværk og design.
Pris: 1 t. 350 kr. Bestil her
2½ t. med værksted 700 kr. Bestil her

Materialer – med sansekuffertTrinmål
Kan en stol være lavet af aviser eller af glas? Vi går på opdagelse og undersøger, hvad genstandene i udstillingen er lavet af og hvorfor. Vi taler om, hvordan nye materialer bliver udviklet, og hvad det betyder for miljø og bæredygtighed. Sansekufferten, der tages med rundt på museet, indeholder bl.a. forskellige træsorter og metaller.

I Designværkstedet laver eleverne en lille stol. Der vil være forskellige materialer til rådighed. Eleverne arbejder først med skitsetegning og skal tænke over, hvilke materialer, der er mest hensigtsmæssige at bruge og hvorfor.

Fag: Billedkunst, håndværk og design, dansk, natur/teknik.
Pris: 1. t. 350 kr. Bestil her
2½ t. med værksted 700 kr. Bestil her

Fra tronstol til slængestolTrinmål
En stol opfylder ofte mere end en siddefunktion. En stol kan have ører, krop og ben og kan se enten magtfuld eller ydmyg ud. Stole har ofte et mere personligt udtryk end mange andre møbeltyper. Stole kan være forbundet med magten såsom kejserstole, tronstole eller ministertaburetter. De kan i deres udtryk være dominante som f.eks. barokkens stole med løvefødder, eller de kan være lette og spinkle med slanke hjorteben. Andre kan være hverdagsprægede og ydmyge, f.eks. de svenske pindemøbler. Stole kan også være flippede som f.eks. 1960’ernes hænge- og slængestole. I undervisningsforløbet undersøger vi forskellen på de mange stole, afprøver stole og beskriver stolens udtryk.

I Designværkstedet konstruerer eleverne små stolemodeller.

Fag: Billedkunst, håndværk og design, historie, dansk.
Pris: 1. t. 350 kr. Bestil her
2½ t. med værksted 700 kr. Bestil her

Design og designprocesserTrinmål
Design i dag forholder sig til en lang række spørgsmål, der angår form, konstruktion, funktion og materialer. Men design forholder sig også til kommunikation, levevis, miljøkonsekvenser, forbrugsmønstre og ritualer. I undervisningen undersøger vi forskellige former for design, der vægter disse spørgsmål meget forskelligt. Vi ser også på formgivningsprocessen bag funktionsbestemt design, kunsthåndværk, crossover-design og konceptdesign. Hvor henter designeren inspiration? Hvordan arbejder forskellige designere med idéudvikling, skitsering, modellering, 3D, produkttype, fremstilling, brugerbehov m.m.?

I Designværkstedet arbejder eleverne med skitsetegning og modellering.

Fag: Billedkunst, håndværk og design, dansk, natur/teknik, produktudvikling/ formgivning.
Pris: 1. t. 350 kr. Bestil her
2½ t. med værksted 700 kr. Bestil her

Bæredygtigt designTrinmål
Bæredygtighed udgør en ny og særlig udfordring i dagens forbrugssamfund. Klimaforandringer, stigende affaldsproblemer, et truet miljø og voksende ulighed blandt jordens befolkning udfordrer designere til at finde nye veje og tænke på nye måder at udforme produkter på. Vi undersøger, hvordan designeren i hele designprocessen – fra idé til færdigfremstillet produkt – forholder sig til, hvorledes man bl.a. kan skåne miljøet ved at nedsætte CO2-forbruget og anvende materialer, som enten er nedbrydelige eller genanvendelige.

I designværkstedet arbejder eleverne med design ud fra kriterier om bæredygtighed

Fag: Billedkunst, håndværk og design, natur/teknik.
Pris: 1. t. 350 kr. Bestil her
2½ t. med værksted 700 kr. Bestil her

DesignlogenTrinmål
Designlogen er et undervisningsforløb til brug i klassen. Det indeholder såvel spilelementer som praktisk/kreative designopgaver og giver en god introduktion til at arbejde med design generelt. På www.designlogen.dk kan klassen blive optaget i Designmuseum Danmarks hemmelig designloge. Den består af logerne for Bæredygtighed, Skønhed samt Form og Funktion. Eleverne skal kreere logenøgler, der kan åbne logernes hemmelige skatkamre. Her skal eleverne vurdere og sortere genstande ud fra en kritisk stillingtagen til, hvornår de enkelte genstande lever op til logernes designkriterier. Eleverne skal også hjælpe logelederen, Silvia Rosenbusk, med at kreere superdesign, så Designlogen kan få alle sine værdier gennemført på det næste verdensomspændende designtopmøde.
Selvom forløbet primært henvender sig de kreative fag, er det velegnet til tværfaglige forløb med dansk, historie og natur/teknik. Varighed 2 × 90 min. – kan varieres efter behov

Målgruppe: 5.-6. kl. Fag: Billedkunst, håndværk og design. Pris: Gratis.
Bestilling: Tilbuddet kræver ingen bestilling, du følger blot dette link

Sidst opdateret 26.02.2016


Design-museum-danmark Instagram Facebook YouTube Tripadvisor