Skip to content

Pressemeddelelse

Museet vil lancere et nyt udendørs læringsunivers

KONTAKT
Mille Maria Steffen-Nielsen Smith
Kommunikationschef
+45 93 83 84 15
mms@designmuseum.dk

Pressemeddelelse 13.09.2021

Kreativ, grøn oase skal trække flere danske besøgende til Designmuseum Danmark og åbne museet endnu mere mod det omgivende samfund

Designmuseum Danmark vil lancere et nyt udendørs læringsunivers, der skal danne ramme om sommerskoler og aktiviteter, der kan samle fremtidens generationer om det gode håndværk.

Når Designmuseum Danmark genåbner i juni 2022, efter en stor og omfattende renovering af de historiske bygninger, bliver en af hovedopgaverne at tiltrække endnu flere danske gæster. Derfor bliver tilknytningen til lokalmiljøet, de kreative uddannelser og designbranchen helt afgørende.

Museumsdirektør Anne-Louise Sommer udtaler:
I et postpandemisk scenarie skal vi nytænke vores publikumsaktiviteter og styrke besøgstallet. Som mange andre museer i hovedstadsområdet er vi nødt til at tage bestik af den vanskelige situation, som pandemien har skabt. Samtidig skal vi udnytte den fantastiske renovering af de smukke, historiske bygninger, som vi har gennemført. Vores strategi involverer haven som en ret unik udezone, hvor vi vil udforske nye sociale og museale formater i helt andre skalaforhold, end vi er i stand til i de gamle fredede udstillingssale.”

En central del af strategien omfatter museumshaven, Grønnegården, som museet vil tage mere aktivt i brug størstedelen af året, hvilket betyder at museet ikke genetablerer samarbejdet med Grønnegårds Teatret, der i år ikke har kunne spille i museets have grundet den store ombygning.

Sådan vil museet i fremtiden invitere byens borgere ind i haven

  • Haven indgår i museets plan om at leve op til fremtidens publikumskrav om plads, afstand og hygiejne og skal aktiveres som et trygt og sikkert uderum for museets gæster.
  • Museets plan er, at etablere en række kunstneriske installationer og workshopområder til gavn for studerende og gæster.
  • Som gæst kan man prøve kræfter med forskellige designprocesser. Og skoler og uddannelsesinstitutioner kan bruge haven til læringsforløb, sommerskoler og meget mere.
  • Med museumshaven får København et grønt byrum, hvor alle kan nyde godt af kultur og natur i den smukkeste samklang.
  • Caféområdet bliver udvidet, således at der bliver et større område til udeservering i haven, der indtil museet lukkede i 2020, kun havde et begrænset område.

Museets bestyrelsesformand Henrik Tvarnø udtaler:
“Vi kommer til at bruge de næste år på at udvikle det helt rigtige koncept for den fremtidige brug af haven – i samklang med vores gæster. Så det er ikke i dag muligt at sige, præcis hvordan haven vil blive benyttet om 4-5 år, men vi er sikre på, at vi på sigt kan skabe nogle ret fantastiske muligheder for museets gæster og byens borgere.”

 

Fakta og baggrund

  • Designmuseum Danmark havde i 2019 over 310.000 besøgende – og har de seneste år haft en årlig besøgsvækst på omkring 30%.
  • Museet har oplevet øget efterspørgsel efter et udvidet, aktivt læringsmiljø inden for bl.a. håndværk og design efter at faget er blevet obligatorisk i grundskolen.
  • Museet vil fremover øge kapaciteten for sommerskoler og kurser ved at inddrage haven mere aktivt i partnerskaber med fokus på læring sammen med skoler og uddannelser.

Illustrationerne er skitser der viser eksempler på, hvordan museumshaven i fremtiden kan bruges som kreativt uderum.

Foto: Designmuseum Danmark.