Nyheder

Nabo-information museums-pladsen i august

Kære naboer

Tak for jeres store tålmodighed! Der arbejdes på højtryk på den historiske renovering af museumspladsen foran Designmuseum Danmark. Pladsen genlægges på fuld kraft, og stenhuggerne arbejder på at nyhugge sandstensmonumenterne og restaurere porten, som snart kommer tilbage i gadebilledet igen. Projektet nærmer sig endemålet i oktober. Læs her lidt mere om, hvad der sker i de sidste etaper.

Hvad arbejdes der med i de kommende uger?

Der er allerede sket meget, siden vi i juni holdt informationsmøde for alle interesserede, og i den kommende periode vil der være flere synlige arbejder på pladsen, inden vi kan indvie det hele i uge 44:

Sandstensmonumenter og gitteret genetableres: I uge 33-42 vil sandstensmonumenterne og porten blive sat op. Startende fra Bredgade 66, i etaper hen mod Bredgade 70, begynder opsætningen af sandstensblokkene og nyhugningen af J.S. Petzolds monumenter og figurgrupper. Publikum til museet vil nu (med undtagelse af få uger) kunne bevæge sig ind på pladsen via Bredgade, og vi kan stort set sløjfe den midlertidige skiltning i gaden.

Brolægningen bliver færdig: I uge 36 færdiggør brolæggerne pladsbelægningen og det sidste hammerslag vil lyde her i starten af september og fuldende den restaurerede belægning.

Montrer sættes op: I uge 39-41 vil de tyske specialister Museumstechnik opsætte fem specialfremstillede montrer på pladsen.

Kraning fra Bredgade: I uge 41-42 vil en kran løfte de sidste elementer på plads, hvor Københavns Kommune har givet tilladelse til, at der midlertidigt opstilles en kran på fortov og cykelsti på Bredgade i hele forpladsens bredde, hvilket medfører, at man må afspærre fortov og cykelsti og en lille del af vejen. Dette sker efter Trafik- og Miljøforvaltningens anvisninger og skiltekrav.

Indvielse af pladsen: I uge 44 forventer vi at indvie pladsen og håber at dele begivenheden med et brag af en folkefest.

Vi ser frem til at åbne den nylagte og restaurerede plads, hvor en ny ankomst, udendørs udstillinger og det flotte resultat af et gedigent dansk håndværk vil løfte denne del af Bredgade – og give en meget bedre velkomst.