Design X Change

AAU

Klimaudfordringer og et truet miljø betyder i dag, at bæredygtighed og innovativ funktionalitet skal tænkes ind i nye produkter og systemer. På uddannelsen Bæredygtigt Design på Ålborg Universitet uddannes studerende i at skabe og implementere bæredygtige produkter og systemer i tæt samarbejde med virksomheder, kommuner og frivillige organisationer. Til Design x Change kan du opleve tre projekter fra studerende på Ålborg Universitet.

 Koncepter for små husholdningsmaskiner under mottoet: ‘Det er dyrt at købe på discount’.