Skip to content

Pressemeddelelse 04.06.2018

Design-turister står for en million hotel­overnatninger

Kontakt:
Mille Maria Steffen-Nielsen Smith
Kommunikationschef
+45 93 83 84 15
mms@designmuseum.dk

Spørg en ikke-dansk turist i København: Stadig flere kultur- og designinteresserede internationale gæster lægger vejen forbi Designmuseum Danmark i Bredgade. Tilsyneladende er museet, der tidligere hed Kunstindustrimuseet, endnu mere kendt i udlandet end på de hjemlige breddegrader.

Designmuseum Danmark sætter år for år nye publikumsrekorder, hvad også hotel- og restaurationsbranchen mærker. Museets udenlandske besøgende stod i 2017 for en million hotelovernatninger, viser nye tal, der blandt andet er baseret på en spørgeundersøgelse blandt turister, som har lagt vejen forbi museet.

Tallene kommer kort tid efter, at erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har nedsat et vækstteam for de kreative fag, herunder design. Fokus for erhvervsfolkene i vækstteamet er øget eksport, hvad Designmuseum Danmark hilser velkomment.

Museets direktør, Anne-Louise Sommer, minder om, at godt design ikke kun er med til at øge danske eksportmuligheder; det er også en international turistmagnet.

”Det er godt set af erhvervsministeren at gå i brechen for de kreative fag og satse endnu mere eksportmæssigt. Det støtter vi fuldt og helt. Lige så vigtigt er det imidlertid at give kulturturismen fuld opmærksomhed. Otte ud af ti af vores gæster kommer fra udlandet. Det siger noget om, hvilken international styrkeposition Danmark brandingmæssigt har inden for design”, siger Anne-Louise Sommer.

Besøgstallet på Designmuseum Danmark nåede i 2017 nye højder: næsten 300.000 besøgende, hvoraf 80 procent var internationale gæster. Samtidig viser den hidtil største turistundersøgelse inden for kulturområdet udarbejdet af Wonderful Copenhagen, at ni ud af ti af museets gæster i snit overnatter 5,4 dage i København. Samlet svarer det til en million overnatninger om året.

Turistsæsonen har for Designmuseum Danmarks vedkommende været i gang længe. Der kommer i stigende omfang udenlandske gæster hele året rundt, også i den kolde og blæsende tid.

Den udvikling af helårsturismen i København kan HORESTA – hovedorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet – nikke genkendende til. HORESTA har netop offentliggjort en undersøgelse, der viser, at turismen oplever stor fremgang i netop vintermånederne.

Ikke mindst forlængede weekendophold i storbyerne er populære. Events og kulturoplevelser lokker i den sammenhæng i den indbyrdes konkurrence blandt verdens storbyer.

”Det er afgørende, at vi kan tilbyde turisterne en bred vifte af oplevelser, når de besøger os, og særligt om vinteren, hvor der ikke er så mange udendørs aktiviteter. Designmuseum Danmark spiller en vigtig rolle i forhold til turismen, fordi dansk design er noget af det, vi sælger os selv på over for de udenlandske turister”, siger Katia K. Østergaard, adm. direktør i HORESTA.

De internationale gæster på Designmuseum Danmark har en gennemsnitsalder på 38 år; de fleste rejser uden børn; de planlægger ofte hjemmefra, at de netop vil besøge designmuseet i Bredgade – og cykler i øvrigt gerne rundt i København og opsøger ”autentiske oplevelser”, viser turistundersøgelsen, som Wonderful Copenhagen står bag.

 

Fakta

År Antal gæster
2011 63.123
2012 82.506
2013 94.689
2014 132.023
2015 172.459
2016 229.179
2017 287.950

Besøgstal Designmuseum Danmark 2011-2017

  • Designmuseum Danmark er på top fem over de mest besøgte statslige og statsanerkendte museer i København, kun overgået afNationalmuseet, De Danske Kongers Kronologiske Samlinger, Glyptoteket og Statens Museum for Kunst (Kilde: Danmarks Statistik: Museer 2017 https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/kultur-og-kirke/museer-og-kulturarv/museer)
  • 80 procent af de besøgende på Designmuseum Danmark er udenlandske turister (Kilde: Den Nationale Brugerundersøgelse, Slots-og Kulturstyrelsen)

Wonderful Copenhagen står bag en omfattende turistanalyse udarbejdet af Epinion i 2017. Den er bl.a. baseret på interviews med udenlandske turister, der har besøgt København og omegn. Analysen er en del af projektet tourism+ culture lab, som skal styrke Region Hovedstadens ”internationale markedsposition som attraktiv kulturdestination”.

Formålet er at give indsigt i, hvad der tænder internationale gæster og dermed klæde hovedstadsområdets kulturinstitutioner på til at gøre sig endnu mere attraktive over for turister fra udlandet.

  • 9 ud af ti internationale designgæster overnatter i forbindelse med deres besøg i København (Kilde: Wonderful Copenhagen)
  • Udlændinge, der har rundet designmuseet, har i gennemsnit 5,4 overnatninger (Kilde: Wonderful Copenhagen)
  • De internationalt besøgende på museet har en gennemsnitsalder på 38 år (Kilde: Wonderful Copenhagen)
  • Kun 6 procent af designgæsterne rejser med børn (Kilde: Wonderful Copenhagen)
  • Hele 46 procent af de internationale gæster har allerede hjemmefra planlagt at besøge museet, bl.a. via søgninger på Google og via sociale medier (Kilde: Wonderful Copenhagen).