For lærere

Design­proces og historisk håndværk

Forår 2020
Onsdag d. 6. maj samt torsdag d. 7. maj

Tilmelding
Senest d. 2. april 2020 til Vikingeskibsmuseets booking på telefon +45 46 30 02 53 eller på mail booking@vikingeskibsmuseet.dk

Pris
900 kr. Prisen inkluderer frokost begge dage

Kontakt
Gitte Egholm Kopenhagen
Skolekonsulent
gko@designmuseum.dk

Designproces og historisk håndværk – kursus for H&D-lærere

Designmuseum Danmark udbyder i fællesskab med Vikingeskibsmuseet et inspirationskursus for lærere, der gerne vil binde håndværk og design endnu tættere sammen.

På kurset sætter vi fagets tre kompetenceområder i spil i krydsfeltet mellem procesorienteret designtænkning og historiske håndværksmetoder. Kurset består bl.a. af workshops baseret på en praksisfaglig tilgang til idégenerering og konkret formgivning, hvor vi afprøver såvel metoder fra designprocessen som håndværksmæssige teknikker. Værkstedsopgaverne kan anvendes som inspiration til din egen undervisning samt til at indsamle og perspektivere metoder og emner i relation til faget.

På kurset sætter vi fokus på følgende indhold:

  • Formgivning i en designmæssig kontekst
  • Formgivning i den eksperimentalarkæologiske praksis
  • Værdiskabelse gennem designtænkning: designproces
  • Historiske håndværksmetoder: materialer og værktøj
  • Procesorienteret og casebaseret undervisning
  • Sejlads på Roskilde Fjord (hvis vejret tillader det)


Praktisk

Lærerkurset strækker sig over to dage og foregår på henholdsvis Designmuseum Danmark i København og Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Museernes udstillinger samt værksteder danner ramme for undervisningen.

Den 6. maj kl. 9.00 – 15.30: Designmuseum Danmark i København
Den 7. maj kl. 9.00 – 16.00: Vikingeskibsmuseet i Roskilde