Undervisning

Pædagogisk profil

Kontakt og bestil et forløb

Vores bookingtelefon har
åbent hver onsdag og torsdag
mellem kl. 10.00-16.00.
+45 20 75 19 99
booking@designmuseum.dk

 

Skoletjenesten

Designmuseum Danmarks undervisningstilbud er udviklet i samarbejde med Skoletjenesten.

Læs mere om Skoletjenesten her.

Vi arbejder med pædagogiske greb og metoder, der sikrer en varierende, vedkommende og inkluderende undervisning. Vores undervisning beror på et konstruktivistisk læringssyn, hvor mødet og dialogen med børnene/eleverne vægtes højt og bruges aktivt.

Vi tilbyder skoler og uddannelsesinstitutioner unikke rammer for praksisorienterede undervisningsforløb med besøg i vores designværksted. I værkstedet får eleverne koblet oplevelser fra museets udstillinger med deres egne, kreative processer og praksisser. Designværkstedet bliver rammen for elevernes egne designprocesser, hvor de med et rigt udvalg af materialer omsætter teori og ideer til et konkret produkt.

Undervisningen udvikles og tilrettelægges så den understøtter gældende lære- og læseplaner for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser.