Undervisning

Undervisnings­forløb på alle trin

Kontakt bookingkontoret

Tlf. 20 75 19 99
Tirsdage og onsdage kl. 10.00-16.00
booking@designmuseum.dk

Pædagogisk profil

Vi arbejder med pædagogiske greb og metoder, der sikrer en varierende, vedkommende og inkluderende undervisning. Vores undervisning beror på et konstruktivistisk læringssyn, hvor mødet og dialogen med børnene/eleverne vægtes højt og bruges aktivt.

Vi tilbyder skoler og uddannelsesinstitutioner unikke rammer for praksisorienterede undervisningsforløb med besøg i vores designværksted. I værkstedet får eleverne koblet oplevelser fra museets udstillinger med deres egne, kreative processer og praksisser. Designværkstedet bliver rammen for elevernes egne designprocesser, hvor de med et rigt udvalg af materialer omsætter teori og idéer til et konkret produkt.

Undervisningen udvikles og tilrettelægges så den understøtter gældende lære- og læseplaner for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser.

Dagtilbud

I perioden 15. august 2016- 30. juni 2017 udbyder vi 15 gratis forløb til dagtilbud i Københavns kommunale og selvejende daginstitutioner. Forløbene afsættes efter først til mølle princippet.

1 times undervisning koster 350 kr.
2½ times undervisning med værksted koster 700 kr.

Se forløb

Indskoling

1 times undervisning koster 350 kr.
2½ times undervisning med værksted koster 700 kr.

Se forløb

Mellemtrin

1 times undervisning koster 350 kr.
2½ times undervisning med værksted koster 700 kr.

Se forløb

Udskoling

1 times undervisning koster 350 kr.
2½ times undervisning med værksted koster 700 kr.

Se forløb

Ungdomsuddannelser

1 times undervisning koster 350 kr.
2½ times undervisning med værksted koster 700 kr.

Se forløb