Design X Change

Miljøpunktet

Miljøpunkt er navnet for Københavns Agenda 21-centre. Centrene er blevet oprettet over hele verden for at hjælpe med at realisere den såkaldte Agenda 21, der i 1992 blev vedtaget i Rio de Janeiro af stats- og regeringschefer fra 181 lande på FN’s konference om miljø og udvikling. Agenda 21 er en plan for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Med bæredygtig udvikling menes en udvikling, der også giver kommende generationer mulighed for at få opfyldt deres behov for ren luft, vand, jord med videre.

Et af deres vigtigste projekter er arbejdet for at medvirke til byforgrønnelsen i det indre København. Miljøpunktet samarbejder med en lang rækker virksomheder og organisationer, der arbejder på at skabe et mere bæredygtigt samfund.

Mød Miljøpunktet i deres bod på Design x Change, hvor du kan lære mere om kompostering og affaldssortering, samt møde nogen af de virksomheder Miljøpunktet samarbejder med i udviklingen af affaldssortering i hjemmet.