Pressemeddelelse 07.05.2021

Museum bruger krise til nytænkning

Med en flerdobling af publikumstal over en årrække har Designmuseum Danmark været et af Københavns succesrige museer. Nu har museet i Bredgade benyttet kriseåret 2020 til at restaurere bygningerne og nytænke museumsoplevelsen og vil i 2021 bl.a. have fokus på at skabe indhold, der når ud til endnu flere danske gæster ved genåbningen i 2022.

Designmuseum Danmark gør i årsberetningen for 2020, netop offentliggjort, status på et år med nedlukning, opbremsning og underskud. Men der er også positive ting at hæfte sig ved, og ifølge museumsdirektør Anne-Louise Sommer har museet fået vendt den hidtil største krise til en mulighed for at udvikle noget nyt:

”Det kunne have været meget værre, hvis ikke der var truffet beslutning om at lukke museet ned i en længere periode og igangsætte en stor, kostbar og gennemgribende renovering, som længe har ligget på tegnebrættet og allerede var fuldt finansieret af store almennyttige fonde.”

Det viste sig netop at være beslutningen om at lukke ned og fremskyde den store renovering, der gjorde, at museet kom sikkert igennem krisen. Som Anne-Louise Sommer pointerer:

Det var åbenlyst, at vi hurtigt ville få et meget stort økonomisk underskud, hvis vi fortsatte med fuld kraft på omkostningssiden. Tidligt måtte vi derfor træffe beslutning om at lukke museet for en længere periode. Alt blev lukket ned – på nær vores bibliotek, det landsdækkende hovedbibliotek for design og kunsthåndværk og vores smukke, nyrenoverede museumsplads mod Bredgade, der huser skiftende udstillinger til glæde for alle, der passerer forbi. Med et var vi ganske få tilbage. Blot 18 årsværk ved årets udgang. Så det har været ganske voldsomt.”

Men nu ser Anne-Louise Sommer og museets medarbejdere fremad, og arbejder på fuld kraft op til genåbningen i forsommeren 2022.

”Vi kigger heldigvis frem mod lysere tider, og vi vil i fremtiden stå endnu stærkere som Designmuseum for hele Danmark. Derfor glæder vi os til snart at offentliggøre en række spændende tiltag, der gør det muligt for endnu flere, fra nær og fjern, at møde os. Dels kan vi om lidt annoncere et spændende samarbejde med Kunsten i Aalborg og Louisiana i form af en stor særudstilling, der åbner til juli i Aalborg. Og senere på efteråret er vi klar med en række events og talks i forbindelse med festivalen 3daysofdesign, hvor vi helt ekstraordinært åbner enkelte dele af det nyrenoverede museum i tre dage,” slutter hun.

Læs museets årsberetning her

Se videoen med museumsdirektør, Anne-Louise Sommer her

Fakta:

  • 2019 var rekordåret med 310.192 besøgende
  • I 2020, hvor museet kun havde åbent 10 uger i starten af året, lå besøgstallet på 47.930
  • Designmuseum Danmark åbner i løbet af forsommeren 2022 efter en stor og gennemgribende renovering støttet af følgende kulturfonde: Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden, C.L Davids Fond og Samling.