MUSEUMSDIREKTØR ANNE-LOUISE SOMMER MODTOG DEN 26.05 RIDDER AF DANNEBROGORDENEN

Anne-Louise Sommer har i sin rolle som direktør for Designmuseum Danmark siden 2011 stået i spidsen for en succeshistorie, med en femdobling af museets besøgstal fra godt 60.000 til over 300.000 gæster årligt og har styrket museets rolle som et internationalt anerkendt og prisvindende museum bl.a. med afsæt i strategien ”Design skal deles”.

Anne-Louise har fra begyndelsen haft fokus på museets mission om at udbrede godt design. Verden skal inspireres gennem design og god formgivning, hvilket formidles på alle planer – og især i øjenhøjde, som Anne-Louise ville sige. For alle, både seniorforskeren og børnehavebarnet.

Som hele Danmarks Designmuseum forpligter det at forstå at formidle, hvordan design har relevans for alle, og at design er en væsentlig del af vores kulturarv og vores DNA i Danmark.

Anne-Louise er en direktør med et helhedsblik på museet og museumsdriftens bærende søjler, og ikke mindst på den levende bygningskultur, som museets fredede 1700-tals bygninger udgør. Anne-Louise springer gerne forrest i byggehjelmen, i kranen, i varmekælderens snævre krybegange såvel som i rollen som vært på landsdækkende tv, på gulvet i modtagelsen af museets gæster og i undervisningen.

Takket være Anne-Louises store indsats med at skaffe fondsmidler til den hidtil største renovering af de historiske 1700-tals bygninger, siden Kaare Klints totalrenovering i 1920’erne, har det været muligt at igangsætte en stor og vigtig omstillingsproces med fokus på at tiltrække endnu flere danskere til museet i en helt ny og gennemtænkt museumsoplevelse, som lanceres sent på foråret i 2022 når museet genåbner.