Skip to content

Om museet

Historien & arkitek­turen

Mere end 125 år som Danmarks designformidler
Med en unik placering i midten af Københavns historiske centrum, mellem turistmagneter, havnebade, virksomheder og gallerier udgør Designmuseum Danmark et levende arbejdsarkiv og indgang til Danmark som designdestination. I dag er museet et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design, kunstindustri og kunsthåndværk.

Museets samlinger, bibliotek og arkiver udgør det centrale videnscenter for den designhistoriske forskning i Danmark. Museet indsamler og dokumenterer den samtidige udvikling inden for industriel design, møbelkunst og kunsthåndværk. Vi indsamler forbilledlige arbejder fra ældre områder og perioder, som står i nært forhold til samtidens produktion. Museet forsker i kunst- og designhistorie med afsæt i museets samlinger og formidler resultaterne i udstillinger, publikationer og undervisning m.m.

Grundlagt i 1890: Forbilledlig inspiration

Designmuseum Danmark grundlægges i 1890 af Industriforeningen i København og Ny Carlsberg Museumslegat. Det åbner første gang for publikum i 1895 i en helt ny museumsbygning på den nuværende H.C. Andersens Boulevard, før det flytter ind i hospitalsbygningen i Frederiksstaden i 1926. Museets hovedopgave er fra grundlæggelsen at formidle et kvalitetsbegreb inden for formgivning. Gennem visning af forbilledlige genstande og samlinger ønsker man at højne niveauet inden for danske industriprodukter og fungere som inspirationsbank for industriens folk. Derudover ønsker man at gøre samtidens forbrugere kritiske og kvalitetsbevidste.

Københavns fineste rokokobygning og Kaare Klint

Designmuseum Danmark har siden 1926 haft til huse i en af Københavns fineste rokokobygninger, det tidligere Kongelige Frederiks Hospital. Bygningen opføres under Frederik V i årene 1752-57 efter tegninger af arkitekterne Nicolai Eigtved og Lauritz de Thurah. I begyndelsen af 1920’erne istandsættes og nyindrettes bygningen til museumsformål af arkitekterne Ivar Bentsen og Kaare Klint.

Kaare Klint (1888-1954) indretter museet og tegner alt inventar i slutningen af 1920’erne. Kendt som dansk møbelkunsts grand old man, har han afgørende betydning for dansk design. Kaare Klint både underviser, arbejder og bor på museet, og med museet som afsæt er han læremester for en stribe af de mest kendte danske arkitekter og formgivere i det 20. århunderede. Som underviser på Skolen for Møbelkunst og Rumudstyr under Kunstakademiet, er Kaare Klint kendt for sine omfattende analytiske undersøgelser af rumlighed, og museets bygninger er i dag et af de fineste eksempler på Kaare Klints arbejde med funktion og tradition.

Det kongelige Frederiks Hospital: pleje for alle

1757: Det kongelige Frederiks Hospital er Danmarks første offentlige hospital, som vi kender det i dag, oprettet af kong Frederik 5. Hospitalet opføres i den københavnske bydel Frederiksstaden med det formål at yde ubemidlede patienter fri kur og pleje. Hospitalet tegnes af de to arkitekter Nicolai Eigtved og Laurids de Thurah fra 1752 til 1757, hvor det officielt indvies på kongens fødselsdag 31. marts.

Arkitekterne former sygesalene som lange gallerier. Indretningen bestemmes af sygesengens dimensioner ud fra en – i samtiden – moderne, systematisk og funktionel hospitalsindretning. Det skaber uhindret tilgang til hver seng, regelmæssigt lysindfald og pleje. Og med Grønnegården, haven i midten af hospitalet, er der fokus på lys og frisk luft til helbredelse. To store porte åbner hospitalet mod Amaliegade og Bredgade – og det der i dag er museets Festsal udgør en af de centrale operationsstuer med optimalt lysindfald.

Prominente patienter: Hospitalet er bl.a. omtalt i H.C. Andersens eventyr, og blandt mange patienter indlægges filosof Søren Kierkegaard i 1855.

Det kongelige Frederiks Hospital nedlægges i 1910, da Rigshospitalet oprettes.

Et moderne og aktivt hus

I dag er museet et levende og aktivt hus, hvor børnefamilier, studerende, skoleklasser og et stort internationalt publikum er medskabere af design og deltager i museets mange events, undervisningsaktiviteter, talks og familieværksteder.

Alene fra 2011 til 2019 stiger besøgstallet markant. Fra 63.123 årlige gæster i 2011 til 300.192 i 2019.

Se også: Tal & Fakta

Designværksted til undervisning på alle trin

Museet fik i 2012 oprettet et Designværksted til workshops, skoletjeneste og undervisningsforløb på alle uddannelsestrin. Det zinkklædte hus er tegnet af Bornebusch arkitekter og huser et bredt udvalg af materialer og værktøj, elektronisk tavle og ipads. Børn, unge og voksne møder en hands-on samling af stole, glas, skåle, keramik, bæredygtige og industrielle produkter, der kan undersøges og røres ved. Værkstedet er doneret af VILLUM FONDEN.

”Indenfor mødes man af et glad solskinsgulv og hvide vægge. Det store lokale i midten er et rart klasseværelse med en god rummelighed… Det er et rart lille hus”

– Politiken den 12. juni, 2013

125 år

I 2015 fejrer museet 125 års jubilæum. Året markeres med “Learning from Japan” som en veloplagt jubilæumsudstilling. Med fokus på den japanske indflydelse på dansk kunsthåndværk og design siden slutningen af 1800-tallet formidler udstillingen både museets historie og samlingens grundlæggelse – samtidig med at den belyser et vigtigt kapitel i dansk designhistorie.

Midt på året markeres jubilæet med en festweekend, hvor 4.000 danskere og turister tog mod tilbuddet om gratis entré og fest.

Grønnegården: oase midt i byen

Midt i museet ligger den åbne museumshave Grønnegården som et åndehul midt i byen. Haven bruges løbende som udstillingsrum, og om sommeren er haven åben med udeservering og madpakkeborde med plads til pauser og uformelle møder under åben himmel.

MUSEUMSPLADS ÅBNES OP MOD VERDEN

I 2018 kunne museet indvie en helt ny velkomst – den nyrestaurerede museumsplads mod Bredgade. Anlægsprojektet blev muliggjort med en generøs donation fra Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde – OJD. Med den nye velkomst foran museets fine 1700-tals-bygning skabes et mødested og et udstillingsvindue for dansk design. Projektet, der er tegnet af COBE, forbedrede tilgængeligheden til museet, mens pladsens skulpturport og fredede belægning blev renoveret og reddet. Den nye plads skaber med en helt ny udendørs udstillingsplatform samt nyt billetsalg og kaffebar mere åbenhed mellem museet og omgivelserne med en forsmag på museets skatkammer.

RENOVERING AF DESIGNMUSEUM DANMARK I 2020-2022

I 2020-2022 gennemgik museet en omfattende renovering af de historiske bygninger, både de indvendige rum, facaden og sandstensudsmykninger.

Designmuseum Danmark valgte i 2020 at lukke ned og starte en stor renovering og ombygning, der skulle fremtidssikre museets enestående historiske bygningsramme. I en omfattende omlægning af alle udstillings- og publikumsområder og nytænkning af gæsteoplevelsen gennemgik museet et stort restaureringsprojekt, der skal redde undergrunden under de historiske museumsbygning.

Det nye designmuseum genåbnede for publikum søndag d. 19. juni 2022, med hele 8 nye udstillinger, ny cafe, butik, facader, sandstensudsmykning og gæsteområder.

Læs mere om renoveringen her