Job

Ny økonomichef søges

Designmuseum Danmark søger en økonomichef, som aktivt kan medvirke til at understøtte og fastholde museets rivende udvikling. Vi søger en ny økonomisk ankerperson i et levende hus, der inspirerer verden gennem design.

Med reference til direktøren står økonomichefen for at udarbejde og styre museets samlede budget. Sammen med team- og projektledere udarbejder og styrer du drifts- og projektbudgetter: fra udstillinger og events, forskning og undervisning til store byggeprojekter, butik og udviklingsprojekter. Som del af den løbende økonomiopfølgning over for museets bestyrelse deltager du i bestyrelsesmøder og har ansvar for den løbende rapportering og årsregnskab, og desuden byder du ind med nøgletal, budgetter, opfølgning, regnskab og økonomisk projektstyring på tværs af huset.

Om din baggrund
Vi søger en stærk økonomiprofil med forståelse for den særlige museumsøkonomi, der kombinerer non-profit-formål med en kommerciel økonomi, herunder forvaltningskrav vedr. offentlige tilskud, fondstilskud samt momsforhold.

Du kan lave præcis opfølgning og lydhør økonomisk rådgivning. Du besidder gode samarbejds- og kommunikationsevner, forretningsforståelse og kan etablere best practice i alle led af økonomiprocesserne. Økonomifunktionen består ud over dig af en bogholder, der er del af museets mindre, administrative team samt eksterne samarbejdspartnere.

Vi forventer, at du har relevant uddannelsesmæssig baggrund og fx en baggrund som revisor, økonomiansvarlig o.lign. Nogle års praksiserfaring, gerne fra offentlige institutioner af en vis størrelse. Kendskab til museer og Kulturministeriets område er en fordel, men ikke et krav. Desuden har du gerne erfaring med – eller mod på – personaleledelse. Som menneske er du struktureret og en team-player med et positivt og åbent sind.

Stillingen ønskes besat pr. 1/6 2018.

Ansøgning
Ansøgning og CV sendes til hfa@designmuseum.dk. Ansøgningsfrist: 9. marts 2018 kl. 12.00. Yderligere oplysninger: Har du spørgsmål til stillingen kontakt HR-ansvarlig Henriette Falkenberg på tlf. 3318 5677.

Om Designmuseum Danmark

Vi har i mere end 125 år haft som opgave at samle mennesker om godt design og innovativ formgivning. Vi ønsker at skabe et videncenter for nye berigende oplevelser og formidle fortællingen om Danmark som designsamfund og designs værdiskabende potentialer. Vores bundlinje er derfor båret af både kvalitetsbetonet indhold og god økonomi.

Designmuseum Danmark er midt i en udvikling, hvor interessen er stærkt stigende nationalt og internationalt. Hvert år sætter vi nye besøgsrekorder: fra ca. 63.000 i 2011 til ca. 290.000 i 2017. Vi ønsker at nytænke og styrke museets vigtige rolle i samfundets udvikling.

Museet er selvejende og modtager som statsanerkendt museum statsligt driftstilskud i henhold til museumsloven. Statsstøtten udgør i dag godt 30 % af den årlige omsætning, mens 70 % drives af egenindtægter og projekttilskud fra fonde mv.

Museet styres af et repræsentantskab og en bestyrelse. Museet aflægger årsregnskab i overensstemmelse med Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt under hensyntagen til årsregnskabslovens bestemmelser om regnskabsklasse A.

For strategiplan og årsberetninger se www.designmuseum.dk.