Nyheder

NY INDGANG NY PLADS

Kontakt

Nikolina Olsen-Rule
Kommunikationschef
+45 31 44 30 61
nor@designmuseum.dk

Kristian Rise
Udviklingschef
+45 22 32 63 31
kri@designmuseum.dk

”VI ÅBNER TIL EN VERDEN AF DESIGN”

København får i 2018 en ny plads, når Designmuseum Danmark indvier gårdarealet foran museet som et udendørs mødested for københavnere, turister og alle designinteresserede. Museet får i løbet af sommeren 2018 omlagt den historiske plads mod Bredgade i et projekt, der løfter museets tilgængelighed og skaber et nyt udendørs udstillingsrum og byrum til alle. Pladsen åbner ultimo 2018.

Anlægsprojektet skal omdanne den i dag lidt lukkede plads til et mødested og udstillingsvindue for dansk design. I 2017 holdt museet en indbudt arkitektkonkurrence med den opgave, at lukke ankomsten og omgivelserne mere op. Pladsen skal, sammen med et nyt billetsalg og udendørs café, skabe synlighed og et aktivt byrum – og forbedre adgangen og tilgængeligheden til den historiske bygning.

Fornyelsen af pladsen er muliggjort via en generøs donation fra Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde – OJD og COBE Architects står for udformningen af projektet.

Anne-Louise Sommer, museumsdirektør:

”Vi kan se frem til at byde vores mange gæster velkommen til et museum, der rækker ud i byrummet. Vi ønsker at give noget tilbage til byen, til vores gæster og til det samfund, som vores stærke designtraditioner udspringer af. Åbningen af pladsen er del af en udviklingsproces, hvor vi ønsker at åbne uderummet og museet mere op som et socialt og rekreativt område i København. Vi ønsker ikke kun at være en af verdens foretrukne designdestinationer, men også at åbne vores unikke miljø op mod gaden, skabe små intime samtidsscener og give et byrum tilbage til byen og gæster fra hele verden. Projektet tilfører et moderne og nutidigt lag med fuld respekt for stedets historiske værdi”.

Historiske udsmykninger genoprettes til eftertiden

Det sker på pladsen

 • Belægning – den historiske og fredede belægning renoveres og genlægges med respekt for historien og pladsens nutidige brug. Pladsen omlægges med de eksisterende brosten samt slebne brosten for øget tilgængelighed.
 • Åbne udstillinger – udstillingerne flytter udenfor i specialudviklede montrer, inspireret af Kaare Klints originale montredesign udviklet til museet i 1920’erne. Det giver gratis smagsprøver og en platform for samtidsdesign til glæde for publikum, byens borgere og forbipasserende.
 • Uderum og café – med en intim udendørscafé skabes et miljø til uformelt ophold, oplevelser og events, der kan bringe nyt liv til Bredgade og byens historiske centrum.
 • Moderniseret ankomstfaciliteter – ud mod pladsen åbnes et kombineret billetsalg, bogsalg og café, der skal forbedre ankomsten til museet og skabe en god start på besøget i udstillingerne, biblioteket og arkiverne.
 • Øget tilgængelighed – pladsen moderniseres til at imødekomme nutidens robuste krav og brug som fx niveaufri adgang samt skybruds- og regnvandshåndtering.
 • Skulpturport – pladsens historiske sandstensskulpturer og gitterport er mærket af tidens tand og bliver restaureret som del af projektet. Efter Nationalmuseets konservatorfaglige anbefaling bliver skulpturerne nyhugget og vil stå i nye sandsten, når pladsen genåbner.
 • Let beplantning – to japanske kirsebærtræer samt blåregn kolonnader fører pladsen tilbage til tidligere tiders udtryk.

 

Fra tilbagetrukket museum til aktiv scene, der åbner op og giver tilbage til byen

Designmuseum Danmark står midt i en rivende udvikling. Publikumstilstrømningen er femdoblet på få år, og interessen for museet og dansk design er kraftigt stigende. Museet og matriklen skal nytænkes, hvis museet fortsat skal ligge i det historiske København.

Tegning: Projektets idé er genaktivere pladsen som hjerte i byen: invitere indenfor, skabe synlighed og give tilbage til byen

Pladsen er første etape i ambitionen om at skabe flere åbne scener for børn og voksne. Museets børne- og undervisningsmiljø var i 2017 stærkt medvirkende til at museet modtog en stor europæisk museumspris, DASA Award, og dét vibrerende og inspirerende miljø ønsker museet at dele endnu mere ud af. Museet skal være et indendørs og udendørs mødested for mennesker i alle aldre – med rekreative byrum, designværksteder, et åbent videnscenter, udendørs udstillinger, café og samtidsscener.

Museet står i dag i centrum for oplevelsen af dansk design, og samler Danmark som designsamfund og -destination. Pladsen er helt central i den udvikling, der giver plads til både det folkelige og det professionelle, hvor borgere, skolebørn, virksomheder, designere, forskere og et stort bredt publikum kan mødes.

FAKTA

 •  Projektet er muliggjort ved en generøs donation på 25 mio. kr. fra Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde, OJD.
 • I januar 2017 vandt tegnestuen COBE Architects en indbudt projektkonkurrence om transformation af pladsen.
 • Hvornår: Pladsen bliver anlagt fra juni til ultimo oktober 2018. Der er første spadestik i starten af juni, og pladsen forventes færdig ultimo oktober 2018. Udsmykningen på gitterporten blev fjernet fra skulpturporten i oktober 2017 pga. nedstyrtningsfare, og der arbejdes på selve porten på pladsen maj 2018. Pladsen vil være under sektionsvis opgravning fra juni – oktober 2018.
 • Designmuseum Danmark har åbent for publikum i hele anlægsperioden.
 • Besøgsfremgang: Museet oplever i disse år en markant besøgsvækst og er gået fra 63.123 besøgende årligt i 2011 til 288.000 i 2017.
 • Besøgsfremgang: Museet er sprunget op af listen over landets mest besøgte museer: fra en 58. plads i 2011 til en 12. plads i 2016 (Danmarks Statistik). Museet er dermed i top 5 af mest besøgte museer i København.
 • Unge målgrupper: Mere 50 % af de besøgende er under 30 år ifølge Eden Nationale Brugerundersøgelse”. Museet tilbyder som noget unikt i det danske museumslandskab ikke bare gratis entré til alle skoleelever og studerende (uanset alder, studieretning og nationalitet), men gratis adgang for alle under 26 år. Ambitionen er at være tilgængeligt ikke kun for studerende, men også for håndværkeren og den ufaglærte – kort sagt: være alle danskernes museum.

Ned i detaljen 1: Historiske udsmykninger genoprettes til eftertiden

Forbipasserende har siden oktober kunne se, at en del af projektet allerede er tyvstartet: Den historiske gitterport til det gamle Frederiks Hospital, hvor museet har til huse, er allerede ved at blive restaureret. I forbindelse med renoveringen nyhugges skulpturer og piller, der oprindelig udført af hofbilledhugger Johan Christoph Petzold (1708-1762).

Som del af projektet har Nationalmuseets konservatorer konstateret, at udsmykningen og pillerne kan ikke reddes. Skulpturer og piller nyhugges derfor i et enestående restaureringsprojekt, hvor de stærkt nedbrudte skulpturer nyskabes fra bunden af danske stenhuggere. Det sker efter studier af de bevarede gipsmodeller og under tilsyn af billedhugger og professor ved Kunstakademiet Morten Stræde. Nyhugningen og genopretningen tager samlet et år og skal stå færdigt ved pladsens åbning.

Billeder: Skulpturport inden renoveringen: Udsmykningen består af de to rigsvåben i Rigsfællesskabet, hhv. Danmark og Norge med putti-grupper og vaser.

 

Ned i detaljen 2: Bygningernes historie

Bredgade 68 har siden opførelsen i 1750’erne været vidne til adskillige ombygninger, der har imødekommet den ændrede brug og behov, med forskellige arkitekter, brugere og bygherrer som aktører. Det giver en række arkitektoniske og historiske lag til stedet, hvori projektet indskriver sig. Bygningerne blev opført under Frederik V i årene 1752-57 efter tegninger af arkitekterne Nicolai Eigtved og Lauritz de Thurah, og står i dag som en af Københavns centrale rokokoværker. Samtidig er bygningerne et af Danmarks fineste transformationsprojekter:

De største og vigtigste transformationer af museumsbygningen er H.C. Stillings i 1850’erne og særligt Ivar Bentsen og Kaare Klints store transformation af bygningen fra Det Kgl. Frederiks Hospital (Danmarks danske første offentlige hospital og forløber til Rigshospitalet) til Kunstindustrimuseum i 1920’erne.

Især Kaare Klint (1888-1954) har stor historisk betydning: Han indrettede museet og tegnede alt inventar. Han bor, arbejder og underviser på museet, hvor han blev læremester for en stribe af de mest kendte danske arkitekter og formgivere i det 20. århundrede.

Billede: Da pladsen var ankomst til Det Kgl. Frederiks Hospital

Læs mere om museets historie her