Om museet

Organisation & ledelse

Designmuseum Danmark er en selvejende institution og et statsanerkendt specialmuseum. Museet modtager statsligt driftstilskud i henhold til museumsloven med Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen som hovedbevillingsgiver. Museet ledes af en bestyrelse, der udpeges af museets repræsentantskab. Den daglige ledelse varetages af museets direktør, der driver museet med en ledelsesgruppe samt en masse dygtige medarbejdere inden for museets kerneområder.

Ledelse

Direktør
Designmuseum Danmark ledes af Anne-Louise Sommer, museumsdirektør, adj. professor.

Lederteam

 • Anne-Louise Sommer. Museumsdirektør
 • Allan Kulsø Larsen. Drifts- og sikkerhedschef
 • Christian Holmsted Olesen. Udstillings- og samlingschef
 • Henriette Falkenberg Andreasen. Direktionssekretær & HR-chef
 • Kristian Rise. Udviklingschef
 • Lene Bruun Bolin. Økonomichef
 • Nikolina Olsen-Rule. Kommunikationschef

Kontakt: Find medarbejdere

Bestyrelse

Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af museet og museets drift, og de afstikker retningslinjerne for museets virke på grundlag af repræsentantskabets tilkendegivelser og museets vedtægter. Den nuværende bestyrelse for Designmuseum Danmark:

 • Henrik Tvarnø. Dir. (Formand)
 • Jeppe Skadhauge. Advokat. (Næstformand)
 • Camilla Mordhorst. CEO
 • Helle Søholt. CEO
 • Johan Adam Linneballe. Designer. Direktør
 • Dan Boyter. CEO
 • Nikolina Olsen-Rule. Kommunikationschef (Medarbejderrepræsentant)

Repræsentantskab

Repræsentantskabet består af en række personer udpeget af private og offentlige institutioner inden for feltet. Designmuseum Danmarks repræsentantskab fungerer som kontakt mellem museet og de udpegende organisationer. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen. Repræsentantskabet udpeges af følgende organisationer;

 • Dansk Industri (3 medlemmer)
 • Håndværksrådet (2 medlemmer)
 • Davids Samling og Ny Carlsberg Museumslegat (2 medlemmer)
 • Designmuseets Venner (5 medlemmer)
 • KADK – Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (1 medlem)
 • Nationalmuseet (1 medlem)
 • Design Denmark (1 medlem)
 • Medarbejderrepræsentanter fra museet (2 medlemmer)

Repræsentanter her og nu

Henrik Tvarnø, dir.
Johan Adam Linneballe, designer, direktør
Grete Thrane, advokat og mag.art.
Karin Carlander, designer
Nina Linde, Næstformand, Designmuseets Venner
Jeppe Skadhauge, advokat
Per Vangekjær, malermester
Joachim Meyer, museumsinspektør
Adam Pade, redaktør
Lene Brix, arkitekt
Annette Estø, direktør
Mathilde Aggebo, fagleder
Camilla Mordhorst, CEO
Helle Søholt, CEO
Pil Bredahl, designer
Rane Willerslev, direktør
Henrik Tvarnø, direktør
Dan Boyter, CEO
Nikolina Olsen-Rule, kommunikationschef (medarbejderrepræsentant)
Anne Cathrine Wolsgaard Iversen, museumsinspektør (medarbejderrepræsentant)