Om museet

Organisation & ledelse

Designmuseum Danmark er en selvejende institution og et statsanerkendt specialmuseum. Museet modtager statsligt driftstilskud i henhold til museumsloven med Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen som hovedbevillingsgiver. Museet ledes af en bestyrelse, der udpeges af museets repræsentantskab. Den daglige ledelse varetages af museets direktør, der driver museet med en ledelsesgruppe samt en masse dygtige medarbejdere inden for museets kerneområder.

Ledelse

Direktør
Designmuseum Danmark ledes af Anne-Louise Sommer, museumsdirektør, adj. professor.

Lederteam

 • Anne-Louise Sommer. Museumsdirektør
 • Christian Holmsted Olesen. Udstillings- og samlingschef
 • Nikolina Olsen-Rule. Kommunikationschef
 • Kristian Rise. Udviklingschef
 • Lene Bruun Bolin. Økonomichef
 • Allan Kulsø Larsen. Drifts- og sikkerhedschef

Kontakt: Find medarbejdere

Bestyrelse

Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af museet og museets drift, og de afstikker retningslinjerne for museets virke på grundlag af repræsentantskabets tilkendegivelser og museets vedtægter. Den nuværende bestyrelse for Designmuseum Danmark:

 • Stig Andersen. Adm. direktør (Formand)
 • Jeppe Skadhauge. Advokat. (Næstformand)
 • Camilla Mordhorst. Vicedirektør
 • Maria Fabricius Hansen. Lektor
 • Johan Adam Linneballe. Direktør
 • Torben Nielsen. Adm. direktør
 • Christian Holmsted Olesen. Udstillings- og samlingschef. (Medarbejderrepræsentant)

Repræsentantskab

Repræsentantskabet består af en række personer udpeget af private og offentlige institutioner inden for feltet. Designmuseum Danmarks repræsentantskab fungerer som kontakt mellem museet og de udpegende organisationer. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen. Repræsentantskabet udpeges af følgende organisationer;

 • Dansk Industri (3 medlemmer)
 • Håndværksrådet (2 medlemmer)
 • Davids Samling og Ny Carlsberg Museumslegat (2 medlemmer)
 • Designmuseets Venner (5 medlemmer)
 • KADK – Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (1 medlem)
 • Nationalmuseet (1 medlem)
 • Design Denmark (1 medlem)
 • Medarbejderrepræsentanter fra museet (2 medlemmer)

Repræsentanter her og nu

Stig Andersen, adm. dir.
Flemming Lindeløv, direktør
Kjeld von Folsach, museumsdirektør
Torben Nielsen, adm. direktør
Johan Adam Linneballe, direktør
Grete Thrane, advokat og mag.art.
Karin Carlander, designer
Nina Linde, Næstformand, Designmuseets Venner
Jeppe Skadhauge, advokat
Per Vangekjær, malermester
Asger Høeg, direktør
Adam Pade, redaktør
Lene Brix, arkitekt
Annette Estø, direktør
Mathilde Aggebo, fagleder
Camilla Mordhorst, vicedirektør
Maria Fabricius Hansen, lektor, dr.phil.
Pil Bredahl, designer
Marie Louw Käszner, teamleder (medarbejderrepræsentant)
Christian Holmsted Olesen, udstillings- og samlingschef (medarbejderrepræsentant)