Skip to content

Om museet

Organisation & ledelse

Designmuseum Danmark er en selvejende institution og et statsanerkendt specialmuseum. Museet modtager statsligt driftstilskud i henhold til museumsloven med Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen som hovedbevillingsgiver. Museet ledes af en bestyrelse, der udpeges af museets repræsentantskab. Den daglige ledelse varetages af museets direktør, der driver museet med en ledelsesgruppe samt en masse dygtige medarbejdere inden for museets kerneområder.

Ledelse

Direktion
Designmuseum Danmark ledes af Anne-Louise Sommer, museumsdirektør, adj. professor

Vicedirektør Kristian Rise

Økonomichef Lene Bruun Bolin

Teamledergruppe

 • Allan Kulsø Larsen, Drifts- og sikkerhedschef
 • Christian Holmsted Olesen, Udstillings- og samlingschef
 • Mille Maria Steffen-Nielsen Smith, Kommunikationschef
 • Laura Elkjær, Teamleder for undervisning
 • Lars Pico Geerdsen, Programchef
 • Tina Street Lundqvist, Teamleder
 • Pia Saabye, butiksleder

Kontakt: Find medarbejdere

Bestyrelse

Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af museet og museets drift, og de afstikker retningslinjerne for museets virke på grundlag af repræsentantskabets tilkendegivelser og museets vedtægter. Den nuværende bestyrelse for Designmuseum Danmark:

 • Henrik Tvarnø. Dir. (Formand)
 • Jeppe Skadhauge. Advokat. (Næstformand)
 • Camilla Mordhorst. CEO
 • Helle Søholt. CEO
 • Dan Boyter. CEO
 • Anne Cathrine Wolsgaard Iversen, museumsinspektør (medarbejderrepræsentant)

Repræsentantskab

Repræsentantskabet består af en række personer udpeget af private og offentlige institutioner inden for feltet. Designmuseum Danmarks repræsentantskab fungerer som kontakt mellem museet og de udpegende organisationer. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen. Repræsentantskabet udpeges af følgende organisationer;

 • Dansk Industri (3 medlemmer)
 • SMVdanmark (2 medlemmer)
 • C. L. Davids Fond & Samling (1 medlem)
 • Designmuseets Venner (5 medlemmer)
 • KADK – Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design og Konservering (1 medlem)
 • Nationalmuseet (1 medlem)
 • Design Denmark (1 medlem)
 • Medarbejderrepræsentanter fra museet (2 medlemmer)

Repræsentanter her og nu

Henrik Tvarnø, direktør
Jeppe Skadhauge, advokat
Per Vangekjær, malermester
Joachim Meyer, museumsdirektør
Lars Højer, vicedirektør
Adam Pade, redaktør
Lene Brix, arkitekt
Annette Estø, direktør
Mathilde Aggebo, fagleder
Camilla Mordhorst, CEO
Helle Søholt, CEO
Pil Bredahl, designer
Dan Boyter, CEO
Hanne Dalsgaard, Designer
Lone Rahbek
Bo Linnemann, direktør
Annette Hesselbjerg Lund, projektleder
Anne Cathrine Wolsgaard Iversen, museumsinspektør (medarbejderrepræsentant)
Tina Street Lundqvist, teamleder velkomst og front (medarbejderrepræsentant)