Skip to content

Om Museet

Strategi
2030

Vi er med arkiver, bibliotek og samlinger hele Danmarks designhukommelse, der inspirerer, når fremtidens design skal skabes. Vi er både til for dem, der arbejder professionelt med design — udøvere, industri og uddannelser — og for alle, hvis liv dagligt formes af design og godt håndværk. Vi ønsker at være et internationalt førende designmuseum, hvor vi formidler fortællingen om Danmark som designsamfund og designs værdiskabende potentialer. Altid med afsæt i, at design kan forandre verden til et bedre sted at være.

Designmuseum Danmarks Strategiplan 2030

Strategien tegner retningen for Designmuseum Danmark i de kommende år frem mod 2030. Strategiplan 2030 er blevet til i tæt dialog mellem Designmuseum Danmarks bestyrelse, repræsentantskab, ledelse, medarbejdere og øvrige interessenter.

https://designmuseum.dk/Strategiplan2023-2030.pdf

 

Vision

Vi ønsker at være et internationalt førende designmuseum, hvor vi formidler fortællingen om Danmark som designsamfund og designs værdiskabende potentialer. ALTID med afsæt i, at design kan forandre verden til et bedre sted at være.

 

Mission

Vi er med arkiver, bibliotek og samlinger hele Danmarks designhukommelse, der inspirerer, når fremtidens design skal skabes. Vi er både til for dem, der arbejder professionelt med design — udøvere, industri og uddannelser — og for alle, hvis liv dagligt formes af design og godt håndværk.