Skip to content

Pressemeddelelse 9.01.2020

Besøgsrekord

Besøgsrekord på Designmuseum Danmark: særligt de unge viser stor interesse for museet.

Ny besøgsrekord: Designmuseum Danmark rundede i 2019 310.000 besøgende. Det gav i 2019 en besøgsfremgang på 12.96 % oven i flere års fremgang, der har bragt museet i top-5 af Københavns mest besøgte museer. Heraf er der bemærkelsesværdigt mange unge, der besøger museet. Alene i 2019 var omkring halvdelen af museets gæster under 30 år, hvilket vidner om at museet er blevet mere populært blandt yngre målgrupper.

Museumsdirektør Anne-Louise Sommer udtaler:

”Vi besluttede helt tilbage i 2012 at indføre gratis entre ikke bare for studerende, men for alle under 26 år, da vi mener at ikke kun er unge med studiekort, men også den unge tømrer eller den ufaglærte kan lære af museets samlinger og god formgivning. Undervisning er en af vores kerneaktiviteter. Børn og unge er vores fremtid og vi mener, at det er vigtigt, at et museumsbesøg ikke bliver en uoverkommelig udgift for unge, der er ved at etablere sig i livet. Viden om dansk designs DNA, vores stolte håndværkstradition og perspektiver for fremtidens produktion og forbrug er alle emner, der er relevante for fremtidige genrationer, og som vi i høj grad kan byde ind på. Museet skal være et kraftcenter for kommende generationer og et mødested for alle der er nysgerrige på, hvordan design gør en forskel og former vores samfund.”

Kommende fokusområder

De seneste år har museet også oplevet en markant stigning blandt udenlandske besøgende, hvilket vidner om at der stadig er stor interesse for dansk design internationalt. De kommende år sættes der særligt ind overfor et nationalt publikum, som bl.a. skal sikre, at flere lokale slår vejen forbi Bredgade. Det skal dels ske via særudstillinger og events samt årskort, som giver en række fordele og rabatter. En af de kommende spydspidser er en egenproduceret cykeludstilling, der skal varme Danmark op til Tour de France.

Fornyelsen skal også ske via en gennemgribende restaurering af museets historiske bygninger, midt i København, samt komplet fornyelse af alle udstillingsområder, så museet også fremover kan vise design og kunsthåndværk i høj international liga. Således er museet et skatkammer for dem, der har første møde med dansk design samt et tankevækkende og inspirerende hus for alle med inspirerende særudstillinger og aktualitetsskabende events, undervisning, forskning og hovedfagsbibliotek for designfeltet.

Fakta

  • 310.209 gæster besøgte museet i 2019
  • Heraf var over halvdelen under 30 år (53 % i 2019. Kilde: Slots og Kulturstyrelsen, Den Nationale Brugerundersøgelse, analyseresultater 2019).