Skip to content

Pressemeddelelse

Design
skaber dialog

Kontakt
Mille Maria Steffen-Nielsen Smith
Kommunikationschef
+45 93 83 84 15
mms@designmuseum.dk

 

Pilotprojekt målrettet asylsøgende børn og unge

21.03.2017

I kølvandet på flygtningekrisen har Designmuseum Danmark og Røde Kors-skolen, Skolen på Bakken, startet et samarbejde, hvor asylansøgende børn og unge mødes om design. De to parter mener nemlig, at design kan noget helt særligt i forhold til at skabe dialog og læring på tværs af kultur og sprog.

Skitsetegning, stolekonstruktion og dialog om hverdagsdesign. Det er omdrejningspunkt for en gruppe asylansøgende børn, der en gang om ugen tager turen fra Lynge i Nordsjælland til København og Designmuseum Danmark, hvor der hele dagen står design på skoleskemaet.

Som reaktion på de seneste års historiske flygtningekrise besluttede Designmuseum Danmark og Røde Kors-skolen, Skolen på Bakken, at lave et fælles projekt for asylansøgere i alderen 6 – 17 år. Udover at danne ramme for et frirum, hvor de unge kan få en god oplevelse, kan design nemlig noget helt særligt i mødet med mennesker fra forskellige kulturer.

”Kernen i projektet er at arbejde med de unge mennesker, der hvor de er. Design er en god indgangsvinkel, for alle kan tale med og genkende ting fra deres egen hverdag. Det genkendelige og det, at man kan bruge flere af sine sanser er vigtigt for at fremme dialogen og de sproglige kompetencer. Det gør, at eleverne ikke føler sig fremmedgjorte over for det, vi taler om,” siger Lasse Larsson, der er leder af Røde Kors-skolen Skolen på Bakken.

De unge bliver dermed mødt med deres egne erfaringer, hvormed der opstår en dialog om design – lige fra måden hvorpå et hjem eller en by er indrettet til det tøj, vi går med.

”Forleden viste vi eleverne et billede af en cykelby med en madvogn på. Straks var der en af eleverne, der sagde ‘sådan nogle har vi også i mit land’, og så kunne vi tale sammen om det. Det giver selvværd at blive mødt med genkendelse og på den måde få en stemme og bidrage med det, man selv kender til. At kunne sige ‘den kender jeg’. Dér kan design noget helt særligt,” siger Kirsten Rotbøll Lassen, der er underviser på Designmuseum Danmark og leder af projektet.

Design er kultur i bred forstand
Danmark er kendt for sin lange designtradition og undervisningen tager afsæt i et bredt designbegreb, som både rummer de store koryfæer og hverdagens ting og sager.

”Design er en del af det danske samfund. Vi har en lang tradition for at tænke design – fra måden vores samfund og vores byer er tilrettelagt på, til de ting vi omgiver os med i hverdagen. Derfor er design måske ikke noget vi går og taler så meget om i vores hverdag, men det er noget, der berører os alle og er en væsentlig del af vores kulturarv,” udtaler museumsdirektør på Designmuseum Danmark, Anne-Louise Sommer.

Tryghed og fordybelse
Pilotprojektet er en stor succes. Fra at være et pilotprojekt der var afgrænset til efteråret 2016 har de to parter nu forlænget samarbejdet til sommeren 2017. Over tid sker der en udvikling, hvor eleverne gradvis føler sig mere trygge.

”Det er tydeligt at mærke, at eleverne bliver mere trygge ved os lærere og undervisningen, og vi kan se, at de får nemmere ved at fordybe sig. Denne undervisning adskiller sig fra anden undervisning og det kræver nogle særlige kompetencer, som vi har brugt en del tid på at tilegne os,” siger Kirsten Rotbøll Lassen.

Museet har gennem flere år udfordret skoleelever i undervisningsforløb til at reflektere over design og proces og konstruere deres egne stole og byer i museets værksted. Derfor har formidlingsteamet oparbejdet en stor viden, når det gælder undervisning af børn og unge.

”Vi ønskede at anvende den ekspertise og de mange gode erfaringer, vi har gjort os med at bruge museet og vores moderne værkstedsfaciliteter som et læringsrum, til dette projekt. Tendensen til at museer åbner op for helt nye tiltag ses tydeligt internationalt. Og som et moderne museum følger vi udviklingen, og rækker ud til flere målgrupper. Også dem der ikke nødvendigvis kommer af sig selv. Herigennem er vi også med til at give noget tilbage til samfundet,” siger Anne-Louise Sommer.

De seneste år har museer som MoMA og Museum of Islamic Art i Berlin og herhjemme Nationalmuseet, SMK og Louisiana haft fokus på flygtninge i forskellige formidlings- og udstillingstiltag.

Fakta om pilotprojektet

  • 22 elever har modtaget undervisning i 2016 og projektet forsætter i 2017.
  • Pilotprojekt er et samararbejde mellem Røde Kors-skolen, Skolen på Bakken og Designmuseum Danmark.
  • Museet har selv finansieret sin del af pilotprojektet og planlægger at søge støttemidler til videreudvikling og forankring.
  • Museet ønsker på sigt at udvikle flere undervisningstilbud, målrettet sårbare børn og unge.