Skip to content

Pressemeddelelse 20.12.2017

Ny bestyrelses­formand i Designmuseum Danmark

Kontakt
Mille Maria Steffen-Nielsen Smith
Kommunikationschef
+45 93 83 84 15
mms@designmuseum.dk

Stig Andersen er ny bestyrelsesformand i Designmuseum Danmark. Flemming Lindeløv udtræder efter 10 år som formand.

Stig Andersen (64) er udnævnt til formand for bestyrelsen i Designmuseum Danmark og er tiltrådt ved et bestyrelsesmøde i december 2017. Stig Andersen har været adm. direktør i Gyldendal siden 1999 og er formand i forlæggerforeningen, Danske Forlag. Herudover er han bestyrelsesmedlem i Copenhagen Film Festival.

Samtidig med skiftet på bestyrelsesformandsposten tiltræder Camilla Mordhorst og Maria Fabricius Hansen i Designmuseum Danmarks bestyrelse.

Camilla Mordhorst er udpeget af Nationalmuseet, hvor hun er vicedirektør og har en omfattende museumserfaring fra flere af landets større museer (senest som direktør ved M/S Søfart). Hun har et klart fokus på det forretningsdrevne museum, på organisationsudvikling og på museumsformidling. Hun har en ph.d.-grad.

Lektor, dr.phil. Maria Fabricius Hansen, udpeget af Ny Carlsberg museumslegaterne, har en kunsthistorisk og forskningstung profil, og en omfattende erfaring fra universitetsverdenen, hvor hun aktuelt er ansat som lektor ved Københavns Universitet. Dertil kommer museumserfaring og fondsindsigt, idet hun har været del af Ny Carlsbergfondets direktion igennem nogle år.

Museumsdirektør i Designmuseum Danmarks, Anne-Louise Sommer udtaler:

”Jeg er utrolig glad for, at Designmuseet har fået en så velrenommeret ny formand som Stig Andersen. Stig Andersen besidder en helt særlig evne til at balancere kvalitet og forretning og det har han bevist med de fornemme resultater, han har skabt i Gyldendal. Vi kommer med Stig og de to nye medlemmer i bestyrelsen til at få et stærkt hold, som skal være med at sætte retningen for museet i de kommende år. I samme moment vil jeg benytte lejligheden til at takke vores afgående formand, Flemming Lindeløv, som i sin periode som formand i museets bestyrelse har været med til at skabe utrolig flotte resultater – ikke mindst hvad angår en styrket synlighed og forretningsmæssig profil.”