Skip to content

Presserum

AKUT #4 ENDANGERED SPACES AND SPECIES

Kontakt kommunikationsteamet
Mille Maria Steffen-Nielsen Smith
Kommunikationschef
+45 93 83 84 15
mms@designmuseum.dk

Lea Bolvig
Presseansvarlig
+45 30 45 67 18
lbo@designmuseum.dk

OBS: Find billeder til download nederst

NY UDSTILLING PÅ DESIGNMUSEUM DANMARK
UDFORSKER SPORENE AF EN KLODE I FORANDRING


Den 28. juni åbner Designmuseum Danmark en udstilling, der inviterer publikum til at gå på nysgerrig opdagelse i vores fælles fortid, nutid og fremtid. Gennem sanselige digitale animationer, gletsjerlignende skulpturer og virtuelle landskaber skabt af unge designere og arkitekter sætter udstillingen ENDANGERED SPACES & SPECIES spot på de steder og arter, som forsvinder på grund af menneskets overforbrug af jordens ressourcer og dermed også på en klode i forandring.


Dyre- og plantearter uddør, biodiversiteten er i støt tilbagegang og steder og områder forsvinder. Verden er i forandring, men spørgsmålet er, om vi er klar over konsekvenserne. AKUT-udstillingen ENDANGERED SPACES & SPECIES viser, hvordan designere og arkitekter lige nu bruger avanceret digital teknologi til at udforske, ”bevare” og genskabe de steder og arter, som er ved at forsvinde og uddø. De levendegør fortid, nutid og fremtid og gør dermed de radikale forandringer nærværende for at understrege behovet for akut handling.

En verden som både blomstrer og er i ruiner
Den digitale designer og kunstner Ida Lissner udforsker i computergenererede billeder og 3D-animationer relationen mellem menneske, natur og teknologi. Hun skaber sanselige, virtuelle verdener med fortællinger, der efterligner den oplevede fortid og naturen, som vi kender den eller husker den. Den digitale animation The sky has not fallen yet (2022) er en del af et større projekt, hvor Ida Lissner forsøger at ændre vores perspektiv på virkeligheden og udfordre vores hidtidige forståelser af den naturlige verden. I processen genskaber hun historier, billeder og metaforer, der er forudsætningen for økologisk tænkning, og udforsker, hvordan det er muligt at trives og overleve på en beskadiget planet. Værket viser de kontraster, der synes at være en livsbetingelse for at leve i den nuværende antropocæne tidsalder – også kaldet menneskets tidsalder. En verden, der både blomstrer og er i ruiner, og hvor der både hersker fortvivlelse og findes håb.

Fra dybden af Svalbards gletsjere
Tideland Studio arbejder på tværs af naturvidenskab, design, arkitektur og kunst og kombinerer feltregistreringer, historiefortælling og oplevelsesdesign i deres bestræbelser på at finde nye perspektiver og løsninger på de udfordringer, som vi står overfor nu og i fremtiden. I projektet Archive of Endangered Spaceshar Tideland Studio udforsket, målt og indfanget data fra dybden af Svalbards gletsjere og forsøgt at indfange sporene af et klima i forandring. De virtuelle landskaber er dog lige så uhåndgribelige som den arktiske is. Det viser sig, at observation af verden med laserpræcision ikke giver nogen præcise svar, men fascinerende nye perspektiver på et landskab fanget mellem varighed og sammenbrud. I projektet vises samspillet mellem digitale og fysiske verdener, mellem scanning og fremstilling, mellem science og fiction.

ENDANGERED SPACES & SPECIES indgår i udstillingsrækken AKUT, som sætter scenen for design og designere, der er optaget af den nyeste udvikling og arbejder med større forandringer, der har betydning for os alle. Udstillingsrækken tager emner op, hvor design og designere står i centrum af store samfundsmæssige dilemmaer og udfordringer.

ENDANGERED SPACES & SPECIES kan opleves i AKUT-rummet på Designmuseum Danmark fra den 28. juni til den 22. oktober 2023.

PRESSEBILLEDER

 

Tideland Studio, Smeltevandskanal model

Tideland Studio, Smeltevandskanal model

Download pressebillede

Ida Lissner, Sky Poster

Ida Lissner, The sky has not fallen yet, 2022

Download pressebillede

Tideland Studio, Svalbard. Foto: Xavier Aaronson

Tideland Studio, Svalbard. Foto: Xavier Aaronson

Download pressebillede

Tideland Studio, Svalbard. Foto: Xavier Aaronson

Tideland Studio, Svalbard. Foto: Xavier Aaronson

Download pressebillede

Tideland Studio, Svalbard. Foto: Xavier Aaronson

Tideland StudioSvalbard. Foto: Xavier Aaronson

Download pressebillede

Tideland Studio, Svalbard. Foto: Xavier Aaronson

Tideland StudioSvalbard. Foto: Xavier Aaronson

Download pressebillede