Skip to content

Thorvald Bindesbøll, Carlsberg-etikette, 1904

Carlsberg-etiketten blev tegnet af Thorvald Bindesbøll i 1904 i anledning af at bryggeriet opnåede status af leverandør til Det Kongelige Danske Hof samme år. Etikettens snirklede, organiske skrift er inspireret af humleplanten og peger mod tidens dyrkelse af flora og fauna. Den kendetegner den danske skønvirkebevægelse som Bindesbøll var hovedeksponent for.

 

Thorvald Bindesbøll, Carlsberg label, 1904

The Carlsberg label was designed by Thorvald Bindesbøll in 1904 to mark the brewery’s appointment as Purveyor to The Royal Danish Court that year. The florid, organic lettering was inspired by the hop plant and reflects the contemporary design focus on flora and fauna. It represents the Danish Skønvirke movement of which Bindesbøll was the main exponent.