Skip to content

Poul Gernes, Formalfabetet 3, 1966

Poul Gernes’ værker er dekorative, enkle og kraftfulde. Gernes ønskede at kommunikere direkte via farve og form med henblik på at gøre kunsten let tilgængelig for alle mennesker. Centralt står brugen af simple, universelle former som cirklen og kvadratet samt brugen af klare farver.

I 1961 dannede Gernes Den Eksperimenterende Kunstskole sammen med Troels Andersen. Skolens andre kunstnere talte bl.a. Egon Fischer, Peter Bonnén, Per Kirkeby og lidt senere Bjørn Nørgaard. Gernes underviste og deltog selv i de kollektive forsøg med forskellige materialer. Han udførte store collager af fundne genstande, skulpturer af jerntråd og relieffer af metalplader. Visionen var, ud fra et socialt engagement, at påvirke og forandre samfundet gennem kunsten.

Formalfabetet fra 1966 består af en række enkle geometriske former bemalet med forskellige farver. De fremstår som kunstnerens byggeklodser og markerer en overgang til en mere systemisk fase i Gernes’ arbejde med farven og enkle formstrukturer. Værkerne kan siges at være tømt for betydning, men kan også opfattes som et bud på et universelt forståeligt, kunstnerisk udtryk og dermed en genopdagelse af den rent dekorative kunst.

 

Poul Gernes’ works are decorative, straightforward and dynamic. Gernes’ wish was to communicate directly via colour and shape, thus making art easily accessible to everyone. Simple, universal shapes such as the circle and the square predominate, along with his use of bright colours.

In 1961, together with Troels Andersen, Gernes founded The Experimental School of Art. The School’s other artists include Egon Fischer, Peter Bonnén, Per Kirkeby and (later) Bjørn Nørgaard. Gernes taught in the School and participated in its collective research into the use of unconventional materials. He created large-scale collages of found objects, sculptures made from iron wire and reliefs using sheets of metal. The vision of the School was one of social commitment and its mission was to transform society through art.

The Alphabet of Shapes, 1966, consists of simple, geometric shapes, each painted with a single colour. They are like big artistic building blocks and mark a transition in Gernes’ work to a more systematic phase, using colour and simple structural shapes.

It can be argued that these works are meaningless, but they can also be interpreted as an attempt to create a universally comprehensible artistic idiom, and a rediscovery of purely decorative art.