Skip to content

Donald Judd, Untitled, 1969

Bag dette værk står Donald Judd, en af efterkrigstidens største kunstnere, som i kunstkritik såvel som egen kunstproduktion udforskede aspekter af tredimensionelle rum i kunst. Judd begyndte som kunstkritiker, men i 1960’erne tog hans karriere retning mod at være kunstner i stedet. Med udgangspunkt i en dyb fascination af rum og dimensioner, er Judds kunst kendetegnet ved at være minimalistisk og konceptuel. Ved at udforske rumlighed i form af tredimensionalitet mente Judd, at værkerne kunne bryde med maleriets illusionisme og i stedet vise det reelle, virkelige bevægelsesrum i værkerne.