Skip to content

P.V. Jensen-Klint, Sporvognsventesal, 1904/1907

Ventesalen var et bestillingsarbejde fra Københavns Kommune og indeholder også kiosk, toiletter og opsynsrum. Med sin cirkulære form, mønstermuring i klinker og hvælvet kobbertag eksemplificerer bygningen dansk Skønvirke. Folkeviddet døbte bygningen Bien eller Suppeterrinen – sidstnævnte på grund af taget.

 

P.V. Jensen-Klint, Tram waiting hall, 1904/1907

The waiting hall was commissioned by the City of Copenhagen and includes a kiosk, toilets and an inspector’s office. With its circular form, patterned brickwork and domed copper roof, the building exemplifies the Danish Skønvirke tradition. Witty locals dubbed it the Bee or the Soup Tureen – the latter in reference to the shape of the roof.