Skip to content

Erik Thommesen, Pige med fletning, 1949

Billedhuggeren Erik Thommesen foretrækker at arbejde i træ, som han næsten udelukkende har omskabt til stiliserede menneskefigurer. Pige med fletning er minimeret til færrest mulige elementer: Kroppen dannes af en langstrakt cylinder, hovedet af en gennembrudt tøndeform og fletningen af en lang tynd cylinderform, som løber langs pigens højre skulder, fri af kroppens massiv. Krop og fletning danner tilsammen skulpturens fundament og understøtter dens langstrakte form. Erik Thommesen placeres ofte blandt Cobra-bevægelsens medlemmer på grund af hans interesse for bl.a. afrikansk skulptur, men træskærerteknikken betinger, at han aldrig har tilsluttet sig Cobras spontane arbejdsmetode.