Sonja Ferlov Mancoba, Skulptur, 1969/1981

Skulpturen viser fire stiliserede menneskefigurer, som danner en kreds. Ved fælles hjælp løfter de en femte, lidt mindre figur op over deres hoveder. Sonja Ferlov Mancoba var bosat i Frankrig i næsten hele sin karriere. Her blev hun optaget af primitivismen, bl.a. efter i 1942 at være blevet gift med den sydafrikanske maler og billedhugger Ernest Mancoba. Især afrikansk og mexicansk kunst blev en stor inspirationskilde for Sonja Ferlov Mancoba, og ”Skulptur” henter sandsynligvis sit indhold fra disse kulturers shamanisme, hvor præsentationen af mennesket overfor guddommen var et kendt motiv.

Det organiske formsprog forstærkes af skulpturens bløde former, og cirkelformationen er med til at understøtte værkets harmoni.