Skip to content

ET RUM MED SKIFTENDE UDSTILLINGER OM SAMTIDSDESIGN

AKUT #4
ENDANGERED
SPACES & SPECIES

Velkommen til en udstilling om design lige nu! AKUT viser, hvad der rører sig på designscenen og giver nye perspektiver på design og kunsthåndværk. 

AKUT er en serie af skiftende udstillinger, som sætter scenen for design og designere, der er optaget af den nyeste udvikling og arbejder med større forandringer, der har betydning for os alle. Udstillingsrækken tager emner op, hvor design og designere står i centrum af store samfundsmæssige dilemmaer og udfordringer.

Dyre- og plantearter uddør, biodiversiteten er i støt tilbagegang og steder og områder forsvinder, som følge af menneskets brug af jordens ressourcer. Verden er i forandring, men er vi klar over konsekvenserne? AKUT-udstillingen ENDANGERED SPACES & SPECIES sætter fokus på, hvordan designere og arkitekter lige nu bruger avanceret digital teknologi til at udforske, ”bevare” og genskabe de steder og arter, som er ved at forsvinde og uddø. De levendegør fortid, nutid og fremtid og gør dermed de radikale forandringer nærværende for at understrege behovet for akut handling.

Ida Lissner, Sky Poster

En verden som både blomstrer og er i ruiner

Den digitale designer og kunstner Ida Lissner udforsker i computergenererede billeder og 3D-animationer relationen mellem menneske, natur og teknologi. Hun skaber sanselige, virtuelle verdener med fortællinger, der efterligner den oplevede fortid og naturen, som vi kender eller husker den. Den digitale animation The Sky has Not Fallen Yet, (2022) er en del af et større projekt, hvor Ida Lissner forsøger at ændre vores perspektiv på virkeligheden og udfordre vores hidtidige forståelser af den naturlige verden. I processen genskaber hun historier, billeder og metaforer, der er forudsætningen for økologisk tænkning, og udforsker, hvordan det er muligt at trives og overleve på en beskadiget planet. Værket viser de kontraster, der synes at være en livsbetingelse for at leve i den nuværende antropocæne tidsalder – også kaldet menneskets tidsalder. En verden, der både blomstrer og er i ruiner, og hvor der både hersker fortvivlelse og findes håb.

Sporene af et klima i forandring

Tideland Studio arbejder på tværs af naturvidenskab, design, arkitektur og kunst og kombinerer feltregistreringer, historiefortælling og oplevelsesdesign i deres bestræbelser på at finde nye perspektiver og løsninger på de udfordringer, som vi står overfor nu og i fremtiden. I projektet Archive of Endangered Spaces har Tideland Studio udforsket, målt og indfanget data fra dybden af Svalbards gletsjere og forsøgt at indfange sporene af et klima i forandring. De virtuelle landskaber er dog lige så uhåndgribelige som den arktiske is. Det viser sig, at observation af verden med laserpræcision ikke giver nogen præcise svar, men fascinerende nye perspektiver på et landskab fanget mellem varighed og sammenbrud. I projektet vises samspillet mellem digitale og fysiske verdener, mellem scanning og fremstilling, mellem science og fiction.