Skip to content

En udstilling om fremtidens design

THE FUTURE
IS PRESENT

Er fremtidens samfund præget af diversitet eller homogenitet? Hvordan prioriterer og designer vi fremtidens fællesskaber? Hvordan bevares sunde og nærende relationer livet igennem? Bliver der mere samvær over distance eller hudsult? Hvilke menneskelige værdier vil blive værdsat? Hvordan ser fremtiden ud og hvordan ser design ud i fremtiden?

Lige nu arbejder designere verden over på at løse nogle af verdens globale udfordringer. De tænker radikalt og kreativt og lader sig guide af både fornuft og følelse. De tænker sig ind i de fællesskaber, hvis liv de vil forbedre og kigger andre sted hen end tidligere.

FREMTIDENS UDFORDRINGER 

Klimakrise, flygtningestrømme, overvågning og pandemi. Der skal ske noget, og det skal gå hurtigt. Vi skal bruge vores ressourcer smartere og skrue ned for forbruget. Vi skal dele det, vi har, mere ligeligt, og sikre at alle har noget at skulle have sagt. Revolutionen er ved at tage form, men hvordan ser vores verden egentlig ud om 10 år? Eller om 20 år?

Udfordringerne og mulighederne er mange. Spørgsmålet er hvilken verden vi gerne vil have. De valg vi træffer og det som bliver designet nu, vil forme vores fremtid. Men hvad er godt design i fremtiden?

THE FUTURE IS PRESENT har tre hovedtemaer: Human, Society og Planet+. Temaerne præsenterer forskellige spørgsmål, fremtidsscenarier, designeksempler og installationer – hvor nogle er løsningsorienterede, mens andre er mere spekulative. Udstillingen stiller flere spørgsmål end den giver eksakte svar og giver os mulighed for at undre os og reflektere over hvilken fremtid vi ønsker. Et afrundende tema ”Shaping the Future” viser med udgangspunkt i museets egen samling eksempler på tidligere tiders visionære design, der med afsæt i sin samtids tanker og idealer har påvirket udviklingen og udformningen af vores verden.